Numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE). Wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

Dokument potwierdzający nadanie numeru NIE. Zdjęcie własne.

Numer identyfikacyjny cudzoziemca (Número de Identidad de Extranjero), w skrócie nazywany jest również numerem NIE lub NIE Blanco. Służy do identyfikacji osób, które nie są obywatelami hiszpańskimi, ale są w jakiś sposób powiązane z Hiszpanią. Najczęściej będą to interesy gospodarcze, zawodowe lub społeczne. Numer NIE jest numerem identyfikacji podatkowej. Ma charakter osobisty, niepowtarzalny i wyłączny. Jest nadawany zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Rozpoczyna się od litery X lub Y, następnie zawiera 7 cyfr i kończy się literą kontrolną, np. Y 1234567 K.

Do czego jest potrzebny numer NIE?

Wyrobienie numeru NIE wiąże się z wolą zawierania różnych umów na terenie Hiszpanii. Nie jest uzależnione od okresu pobytu na terenie Hiszpanii. Widnieje on na każdym dokumencie, który jest wydawany lub przetwarzany na terenie Hiszpanii na rzecz cudzoziemca.

W praktyce numer NIE będzie potrzebny każdej osobie, która zamierza w Hiszpanii dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej. Wśród nich wyróżnić należy przede wszystkim czynności cywilne takie jak założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy na najem długoterminowy czy też umowy na Internet, prąd i wodę. Numer NIE jest również niezbędny, aby kupić w Hiszpanii nieruchomość oraz żeby rozpocząć naukę lub pracę w Hiszpanii.

UWAGA!

Numer NIE często mylony jest z rezydencją dla obcokrajowca pochodzącego z krajów UE (Certificado de Registro de la Unión Europea, tzw. CUE), która potocznie zwana jest NIE Verde (zielone NIE) ze względu na kolor dokumentu, na którym jest wydawana. NIE Verde związana jest z kwestią pobytu na ternie Hiszpanii ponad 3 miesiące. Szukając w Internecie informacji o numerze NIE (NIE Blanco) i NIE Verde można łatwo się pogubić ze względu właśnie na ich nazwy potoczne.

Tym trudniej jest je odróżnić, że możliwe jest ich jednoczesne uzyskanie. Wnioskując o NIE Verde bez nadanego wcześniej NIE Blanco, ten ostatni dostaje się z automatu. Wpisywany jest na dokumencie NIE Verde. W większości przypadków w pierwszej kolejności wyrabiany jest sam NIE Blanco. Procedura jego wyrobienia jest znacznie łatwiejsza i szybsza. Nie każdy też, kto potrzebuje NIE Blanco, będzie potrzebował NIE Verde.

Gdzie można wyrobić numer NIE?

Numer NIE można wyrobić na terenie Hiszpanii w każdym komisariacie Policji (Comisarías de Policía) lub w Urzędach Imigracyjnych (Oficinas de Extranjería). W zależności od miejsca wizytę taką trzeba wcześniej umówić telefonicznie lub poprzez stronę internetową. W niektórych przypadkach możliwe jest wyrobienie numeru NIE bez umawiania wizyty. Wystarczy podejść do danego urzędu lub komisariatu z wypełnionymi dokumentami. Wszystko zależy od stopnia obłożenia danego urzędu lub komisariatu, lub od aktualnie ustanowionego regulaminu składania wniosków o numer NIE. Warto więc sprawdzić, jakie są zasady bezpośrednio na ternie autonomii, na której terenie chcemy uzyskać numer NIE.

Osoby, które planują przeprowadzkę do Hiszpanii, ale jeszcze przebywają w Polsce, mogą się zwrócić o wyrobienie numeru NIE bezpośrednio do Ambasady Hiszpańskiej lub jednego z trzech Urzędów Konsularnych Hiszpanii w Polsce. Ambasada znajduje się w Warszawie, a urzędy konsularne w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

Co jest potrzebne, aby wyrobić numer NIE?

W celu wyrobienia numeru NIE potrzebne będą następujące dokumenty:

  1. Paszport – kopia i oryginał do wglądu lub kopia poświadczona za zgodność.
  2. Modelo EX15 – w formularzu dostępnym pod tym linkiem oprócz danych osobowych należy wybrać powód, dla którego wnioskujemy o wydanie numeru NIE: ekonomiczny, socjalny lub zawodowy. Wybrany powód należy następnie opisać w kilku słowach, np. zakup nieruchomości, umowa najmu, założenie rachunku bankowego itp.
  3. Tasa Modelo 790 Código 012 – druk do wypełnienia pod tym linkiem; jego wypełnienie jest niezbędne w celu określenia podatku (opłaty administracyjnej), który należy opłacić za uzyskanie numeru NIE. Opłata ta wynosi ok. 10 euro.
  4. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej – najwygodniej płatności można dokonać przelewem lub w bankomatach (tzw. cajero).

Jak długo będziesz czekać na numer NIE?

Numer NIE nadawany jest zazwyczaj w ciągu paru dni od dnia złożenia wniosku. Zdarza się, że nadawany jest od ręki. Najdłużej będziesz na niego czekać 30 dni.

Dodatkowe wskazówki

Wypełnienie dokumentów dotyczących numeru NIE samo w sobie nie jest skomplikowane. W procedurze uzyskania numeru NIE na ternie Hiszpanii najwięcej trudności sprawia bezpośredni kontakt z urzędnikiem. Wymagana jest bowiem znajomość języka hiszpańskiego lub asysta tłumacza. Jeżeli więc nie znasz języka hiszpańskiego, poproś kogoś o pomoc w tłumaczeniu. Dzięki temu zaoszczędzisz nerwów już na samym początku Twoich przygód z hiszpańskimi urzędami.

Podstawa prawna

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (artículo 34.2).

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículo 206).

Blog ma charakter edukacyjny. Treści prezentowane w każdym wpisie mogą nie wyczerpywać poruszanego zagadnienia i nie stanowią porady prawnej. Wpisy nie są aktualizowane wraz z upływem czasu. Jeżeli jesteś zainteresowany/a uzyskaniem porady prawnej skontaktuj się ze mną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *