Polityka Prywatności

Kontaktując się ze mną lub dodając komentarze, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które następnie przetwarzam w celu odpowiedzi na Twoje pytanie lub komentarz. Swoje dane osobowe podajesz mi dobrowolnie. Musisz jednak wiedzieć, że jeżeli nie przekażesz mi danych, które na stronie oznaczyłam jako wymagane, nie będę się mogła z Tobą skontaktować.

Poniżej przedstawiam Ci zasady, na jakich przetwarzam Twoje dane osobowe.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, czyli Małgorzata Sydor – autorka i redaktorka bloga prawniczego juridico.pl.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

e-mail: kontakt@juridico.pl

tel.: +48609406357 lub +34666126872

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Kontakt – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danychosobowych do realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli kontakt z Tobą w odpowiedzi na Twojego e-mail lub telefon;

Publikacja Twojego komentarza – podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Statystkapodstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania Twoich danych do realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli analiza działań, które podejmujesz na stronie juridico.pl;

Ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania Twoich danych do realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Czas przechowywania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji moich celów albo do czasu wniesienia Twojego sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes) lub wycofania Twojej zgody ( jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda). W praktyce będzie to więc czas, przez który pozostajemy w kontakcie. W przypadku komentarzy, które pozostawisz na stronie, będzie to czas, przez który moja strona będzie opublikowana w Internecie.

Ponad te okresy będę mogła Twoje dane jedynie przechowywać do czasu wygaśnięcia terminy do wniesienia ewentualnych roszczeń lub przez czas przewidziany w odpowiednich przepisach prawa.

Kategorie odbiorców Danych Osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z którymi współpracuję. W moim przypadku są to w szczególności firmy teleinformatyczne. Ponadto odbiorcami mogą być również sądy, urzędy i inne instytucje jeżeli, w którymś momencie będę zobowiązana przepisami prawa do przekazania im Twoich danych osobowych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebooka i Instagrama Twoje dane mogą być przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. W każdym przypadku, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa, zadbam o odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
 2. sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 3. usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania któregokolwiek z celów, dla których dane zostały zebrane,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych przez Ciebie dostarczonych w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 7. wniesienia umotywowanego sprzeciwu – wobec przetwarzania danych osobowych w celach uzasadnionych moim interesem; dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 8. cofnięcia udzielonej zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień skontaktuj się ze mną pod adresem e-mail: kontakt@juridico.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego łączysz się z moją stroną internetową podczas jej przeglądania. Pliki te w szczególności pozwalają na identyfikację Twojego urządzenia w przypadku ponownego łączenia się z moją stroną internetową. Nie zawierają one Twoich danych osobowych i nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, zainstalowanej w urządzaniu, z którego korzystasz.

Po co korzystam z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez mnie z plików cookies jest zarządzanie moją stroną internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych na niej treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania mojej strony internetowej.

Mogę przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z mojej strony internetowej lub przeciętną długość trwania wizyty na niej.

Jaki rodzaj plików cookies wykorzystuję?

Na mojej stronie internetowej mogą być wykorzystywane następujące pliku cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania mojej strony internetowej przez Ciebie, np. najczęściej odwiedzane wpisy),
 2. funkcjonalne (zapisujące Twoje ustawienia, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 3. cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/https://policies.google.com/privacy
 4. cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
 5. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy Cię odsyłam, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Strony te zgodnie z obowiązującym prawem, powinny również mieć opisaną politykę cookies, z którą również powinieneś mieć możliwość się zapoznać.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności mojej strony internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej zamieszczam wskazówki jak zmienić ustawienia cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Wtyczki mediów społecznościowych

Na mojej stronie używam ikon mediów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram.

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Facebook oraz Instagram przetwarzają Twoje dane są dostępne pod odpowiednimi linkami:

 1. Facebook – : https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles)
 2. Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content)

Logi serwera

Korzystanie z mojej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data ostatniej aktualizacji: